baner lepsze kompetencje

loga 3

Projekt „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Straciłaś/eś pracę z winy pracodawcy, jesteś w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę lub masz umowę na czas określony i obawiasz się o swoją przyszłość?

Jeśli tak to zgłoś się do nas i skorzystaj z bezpłatnego wsparcia oferowanego w ramach projektu "Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wsparcie oferowane Uczestnikom Projektu, jest dobrane i adekwatne do wybranej przez nich ścieżki rozwoju zawodowego.

Ścieżka I

- doradztwo i wsparcie psychologiczne

- szkolenia zawodowe

- staże zawodowe

- pośrednictwo pracy

 

Ścieżka II

- doradztwo i diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

-szkolenie i doradztwo przygotowujące do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

-bezzwrotna dotacja na prowadzenie działalności gospodarczej

-pomostowe wsparcie finansowe

 

Witamy!

Poznaj korzyści jakie możesz odnieść...

Projekt „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy” skierowany jest do osób, które ukończyły 18 lat i zamieszkują na terenie Miasta Konina i powiatu konińskiego oraz powiatu kolskiego i tureckiego w województwie wielkopolskim.

Projekt ma na celu stworzenie dla 30 Uczestników warunków umożliwiających uzyskanie nowego zatrudnienia oraz przygotowanie 20 Uczestników do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i pomostowego wsparcia finansowego dla 12 spośród nich.

Uczestnicy Projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby bez względu na płeć lub wykształcenie, mające ukończone 18 lat.

W trakcie procesu rekrutacji dodatkowe punkty otrzymają: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+ oraz osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. co najwyżej ukończoną Zasadniczą Szkołę Zawodową, Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum Uzupełniające lub niższą.

MM consulting

www.mapadotacji.gov.pl

© 2017 MM Consulting