Data: 07.08.2019 r.

Informujemy, iż w dniach od 26.07.2019 do 06.08.2019 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dot. I, II i III etapu rekrutacji. Ocena formalna wniosków (etap I) została zakończona. Spośród złożonych wniosków do kolejnego etapu zakwalifikowało się 21 osób.

W załączeniu ogłaszamy listę Uczestników ubiegających się o środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, którzy nie zakwalifikowali się do projektu „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy" z przyczyn formalnych.

W chwili obecnej kontynuowane jest posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dot. II etapu rekrutacji - ocena kompetencji przez doradcę zawodowego.

lista przyczyny formalne.pdf