Data: 05.08.2019 r.

Zapraszamy do składania ofert dot. przeprowadzenia szkolenia dla Uczestników projektu"Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy". Szczegóły znajdują się w załączonym formularzu zapytania ofertowego. Termin składania ofert upływa w dniu 12.08.2019 r.

Zapytanie ofertowe.doc