Data: 22.07.2019 r.

W związku z wpływem wymaganej, minimalnej liczby wstępnych formularzy rekrutacyjnych od osób zainteresowanych otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, rekrutacja Uczestników zainteresowanych ww. formą wsparcia zostaje zawieszona.

W dalszej kolejności przeprowadzona zostanie ocena formalna złożonych wniosków. Do Uczestników projektu przesłane zostaną drogą telefoniczną lub mailową informacje o ewentualnych brakach formalnych w złożonych dokumentach wraz z terminem na ich uzupełnienie. W przesłanej korespondencji znajdą także Państwo numer ewidencyjny, który został nadany dla każdego Uczestnika projektu i po którym będą się Państwo identyfikować we wszystkich dokumentach podanych do wiadomości publicznej na stronie internetowej projektu.