baner2 lepsze kompetencje

loga 3

Projekt „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Data: 22.07.2019 r.

W związku z wpływem wymaganej, minimalnej liczby wstępnych formularzy rekrutacyjnych od osób zainteresowanych otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, rekrutacja Uczestników zainteresowanych ww. formą wsparcia zostaje zawieszona.

W dalszej kolejności przeprowadzona zostanie ocena formalna złożonych wniosków. Do Uczestników projektu przesłane zostaną drogą telefoniczną lub mailową informacje o ewentualnych brakach formalnych w złożonych dokumentach wraz z terminem na ich uzupełnienie. W przesłanej korespondencji znajdą także Państwo numer ewidencyjny, który został nadany dla każdego Uczestnika projektu i po którym będą się Państwo identyfikować we wszystkich dokumentach podanych do wiadomości publicznej na stronie internetowej projektu.

MM consulting

www.mapadotacji.gov.pl

© 2017 MM Consulting