baner2 lepsze kompetencje

loga 3

Projekt „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Data: 15.07.2019 r.

Zapraszamy do składania ofert dot. przeprowadzenia grupowego doradztwa zawodowego oraz doradztwa indywidualnego w zakresie tworzenia biznesplanów dla Uczestników projektu "Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy". Szczegóły znajdują się w załączonym formularzu zapytania ofertowego. Termin składania ofert upływa w dniu 22.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe.doc

MM consulting

www.mapadotacji.gov.pl

© 2017 MM Consulting