baner2 lepsze kompetencje

loga 3

Projekt „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Data: 21.06.2019 r.

Informujemy, iż w dnia od 24.06.2019 rozpoczynamy nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie, Kandydaci zainteresowani udziałem powinni zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz innymi dokumentami dostępnymi na stronie internetowej projektu w zakładce „Rekrutacja” złożyć Formularz Rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami wymienionymi w formularzu:

- osobiście w Biurze Projektu MM Consulting, ul. Ogrodowa 5 na parterze, 62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

lub

- za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na adres siedziby Beneficjenta, MM Consulting, ul. Krótka 7, 62-052 Chomęcice, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00 i soboty w godzinach od 9.00 do 14.00.

Uwaga!

Wymagane załączniki różnią się w zależności od statusu na rynku pracy jaki posiada Kandydat zgłaszający się do udziału w projekcie. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią regulaminu i formularza rekrutacyjnego. Jednocześnie informuję, iż w związku z trwającą obecnie weryfikacją dokumentacji rekrutacyjnej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, treść zamieszczonych dokumentów może ulec nieznacznej zmianie o czym zostaną Państwo poinformowani w odrębnej wiadaomości.

Formularz wraz z załącznikami powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy”.

Termin zakończenia naboru upływa w momencie wyczerpania liczby uczestników mogących wziąć udział w projekcie.

MM consulting

www.mapadotacji.gov.pl

© 2017 MM Consulting