Data: 08.04.2018 rok

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową dot. przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Lepsze kompetencje-lepszy start”.

Uczestnicy zakwalifikowani do otrzymania wsparcia w najbliższym czasie zostaną poinformowani o miejscu i terminie podpisania umowy.

Wstępne podpisanie umów planowane jest w biurze projektu w dniu 14 lub 15 kwietnia br.

Ostateczna_lista_rankingowa.pdf