baner2 lepsze kompetencje

loga 3

Projekt „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Data: 19.03.2018 rok

Ogłaszamy wstępną listę rankingową dot. przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Lepsze kompetencje-lepszy start”.

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków każdy z Uczestników ma możliwość wniesienia odwołania - od każdego elementu oceny, która miała wpływ na przyznanie dotacji - w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pisemnej dotyczącej oceny.

W najbliższym czasie zostaną do Państwa wysłane pisma zawierające szczegółowe uzasadnienie poszczególnych elementów oceny.

wstepna_lista_rankingowa.pdf

MM consulting

www.mapadotacji.gov.pl

© 2017 MM Consulting