baner2 lepsze kompetencje

loga 3

Projekt „Lepsze kompetencje-lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Data: 12.03.2018 rok

W związku z trwającą obecnie procedurą oceny Formularzy Biznesplanów, złożonych przez Uczestników projektu ubiegających się o środki finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, informuję, że kolejnym etapem oceny mającym wpływ na przyznaną punktację jest prezentacja przed Komisją Oceny Wniosków.

 

Prezentacja przed Komisją Oceny Wniosków odbędzie się w dniu 17.03.2018 roku w godz. 8.00-16.00 w biurze projektu w Koninie przy ul. Zofii Urbanowskiej 9/na parterze pokój nr 18.

 

Wszyscy Uczestnicy projektu, którzy złożyli biznesplany zostali poinformowani drogą telefoniczną oraz mailową o wyznaczonej (indywidualnie dla każdego Uczestnika) godzinie na przeprowadzenie prezentacji.

MM consulting

www.mapadotacji.gov.pl

© 2017 MM Consulting