baner2 lepsze kompetencje

loga 3

Projekt „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Data: 01.02.2018 rok

Zapraszamy do składania ofert dot. przeprowadzenia usług psychologicznych dla Uczestników projektu "Lepsze kompetencje - lepszy start". Szczegóły znajdują się w załączonym formularzu zapytania ofertowego. Termin składania ofert upływa w dniu 09.02.2018 r.

Zapytanie ofertowe.doc

MM consulting

www.mapadotacji.gov.pl

© 2017 MM Consulting