Data: 29.01.2018 rok

Informujemy, iż w dniu 02.02.2018 godz. 10.00 w budynku Centrum Kształcenia ZDZ w Koninie przy ul. Zofii Urbanowskiej 9 rozpoczną się szkolenia ABC Przedsiębiorczości dla Uczestników projektu „Lepsze kompetencje-lepszy start", ubiegających się o środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Osoby, które otrzymały informację telefoniczną o rozpoczęciu zajęć proszone są o obowiązkową obecność, w kolejnych dniach otrzymają Państwo drogą mailową szczegółowy harmonogram zajęć, który dostępny będzie również na stronie internetowej projektu.

Jednocześnie informuję, iż obecność na zajęciach jest obowiązkowa, osoby które nie będą uczestniczyły w min. 80% zajęć (w 8 na 9 spotkań) zostaną zdyskwalifikowane z dalszego udziału w projekcie.

Wyjątek stanowią osoby, które zostały objęte analogicznym wsparciem w ramach innego projektu oraz uzyskały stosowne zaświadczenie potwierdzające zdobycie wymaganej wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Takie osoby proszone są o dostarczenie na pierwsze zajęcia stosownych dokumentów.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom, w najbliższym czasie zostaną też Państwo poinformowani telefonicznie o kolejnym etapie projektu na który składa się doradztwo grupowe prowadzone przez doradcę zawodowego.