Data: 22.01.2018 rok

Informujemy, iż w dniach od 17.01.2018 do 18.01.2018 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dotyczące I i II etapu rekrutacji.

W załączeniu ogłaszamy listę Uczestników ubiegających się o środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, którzy nie zakwalifikowali się do projektu „Lepsze kompetencje – lepszy start" z przyczyn formalnych.

lista przyczyny formalne.pdf