baner2 lepsze kompetencje

loga 3

Projekt „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Data: 22.01.2018 rok

Informujemy, iż w dniach od 17.01.2018 do 18.01.2018 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dotyczące I i II etapu rekrutacji.

W załączeniu ogłaszamy listę Uczestników ubiegających się o środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, którzy nie zakwalifikowali się do projektu „Lepsze kompetencje – lepszy start" z przyczyn formalnych.

lista przyczyny formalne.pdf

MM consulting

www.mapadotacji.gov.pl

© 2017 MM Consulting