baner2 lepsze kompetencje

loga 3

Projekt „Nowoczesne kwalifikacje i kompetencje moją gwarancją szybkiego powrotu na rynek pracy”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Data: 22.01.2018 rok

Informujemy, iż w dniach od 17.01.2018 do 18.01.2018 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dotyczące I i II etapu rekrutacji Kandydatów ubiegających się o udział w projekcie i przyznanie jednorazowych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W załączeniu ogłaszamy wstępną listę Uczestników, którzy zakwalifikowali się do projektu „Lepsze kompetencje – lepszy start". Osoby, które znajdują się na tzw. liście rezerwowej mają możliwość zgodnie z regulaminem na wniesienie odwołana od decyzji w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny. Termin na wniesienie odwołania liczony jest od dnia otrzymania przez kandydata ww. informacji.

Informujemy, iż w przypadku rezygnacji któregoś z Uczestników wymienionych na liście rankingowej, pierwszeństwo w udziale mają osoby wymienione na liście rezerwowej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom ubiegającym się o przyznanie jednorazowych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w najbliższym czasie zostaną Państwo poinformowani o dalszych etapach projektu, na które składa się doradztwo grupowe, wsparcie psychologiczne oraz szkolenia ABC przedsiębiorczości.

W związku z powyższym, informujemy, że rekrutacja Uczestników ubiegających się środki finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej została zawieszona, natomiast w dalszym ciągu trwa nabór Uczestników zainteresowanych przekwalifikowaniem swoich umiejętności zawodowych, obejmujące m.in. bezpłatne szkolenia zawodowe oraz staże w ramach, których Uczestnicy otrzymują stypendium stażowe.

wstepna lista rankingowa.pdf

MM consulting

www.mapadotacji.gov.pl

© 2017 MM Consulting